• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Belangenorganisaties voor zzp'ers hekelen VAR Webmodule

Een aantal belangenorganisaties voor zzp'ers, waaronder FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO) zijn het oneens met de voorgenomen wijzigingen van de VAR-procedure door de Belastingdienst en het Ministerie en komen daarom met een alternatief.

Een aantal belangenorganisaties voor zzp'ers, waaronder FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO) zijn het oneens met de voorgenomen wijzigingen van de VAR-procedure door de Belastingdienst en het Ministerie en komen daarom met een alternatief.

De staatssecretaris van Financiën heeft medio september 2012 in een brief aangegeven bezig te zijn met deontwikkeling van een webmodule die op 1 januari 2014 in werking moet treden. De VAR Webmodule houdt in dat zowel de zelfstandig ondernemers als de opdrachtgever voorafgaand aan elke opdracht zelf de arbeidsrelatie moet testen. Hieruit moet blijken of degene die de opdracht uitvoert daadwerkelijk zelfstandig ondernemer is. De samenwerkende ZZP-organisaties hebben al geruime tijd veelvuldig forse kritiek geuit ten aanzien van de huidige VAR-procedure, tot nu toe werd hun inbreng echter niet serieus genomen.

Indicatie "probleem"
Volgens de betrokken organisaties is deze nieuwe Webmodule niet de oplossing van het daadwerkelijke probleem. Het probleem is namelijk dat de indicaties voor het ondernemerschap nog steeds onduidelijk en niet handhaafbaar zijn. De ZZP-organisaties hebben daarom een alternatief op de VAR Webmodule ontwikkeld en willen dit graag voorleggen aan de Kamerfracties.

Definitie ondernemerschap
Kenmerken van deze alternatieve procedure zijn onder andere een eenduidige definitie van ondernemerschap, persoonlijke selectie aan de poort met jaarlijkse monitoring en handhaafbare registratie van ondernemerschap. Deze kenmerken zijn er op gericht, dat startende ondernemers beseffen waar zij aan beginnen, dat schijnzelfstandigheid en koppelbaaspraktijken worden uitgebannen. Daarnaast zullen zelfstandig ondernemers ook minder in hun bedrijfsvoering worden belemmerd door vage procedures en administratieve rompslomp. De samenwerkende ZZP-organisaties gaan dan ook graag in gesprek voor een geschikte oplossing voor zowel zelfstandig ondernemers, opdrachtgevers en de overheid. Het alternatieve voorstel van de organisaties zal hierbij een goede basis zijn.


Lees ook eens: Ondernemen zonder VAR met een DUBV

Blogs

ZZP Agenda