• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

5 essentiële tips voor de startende ZZP’er: waar moet je op letten bij de algemene leveringsvoorwaarden?

In het huidige marktklimaat loop je natuurlijk niet graag een opdracht mis. Veel ZZP’ers tekenen de algemene leveringsvoorwaarden van hun opdrachtgever of het interim-bureau daarom blind. Toch is het verstandig om hier wél even goed bij stil te staan.

Het is een feit: de algemene leveringsvoorwaarden van de meeste opdrachtgevers zijn eenzijdig. Als ZZP’er zou je daar niet zomaar mee akkoord moeten gaan. Maar de economische wind zit niet mee. Dat is ook een feit. Toch maar tekenen, om die opdracht binnen te halen? Wacht even! bavXL adviseert je de algemene leveringsvoorwaarden goed te lezen en in elk geval op de volgende vijf punten te letten.

1. Duidelijkheid

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de ZZP'er moeten duidelijk zijn geformuleerd. In de overeenkomst moet precies worden vastgelegd wat de afspraken zijn, om misverstanden achteraf uit te sluiten. Je wilt niet aansprakelijk worden gesteld voor iets waar je helemaal niet aansprakelijk voor hoort zijn.

2. Resultaatsverplichting

Controleer of er een resultaatsverplichting is opgenomen in de voorwaarden. Is dit het geval, dan levert dit voor jou, als ZZP’er, risico’s op. Je werkt keihard, levert goed werk, maar haalt door omstandigheden uiteindelijk toch de gewenste resultaten niet. De opdrachtgever kan je dan aansprakelijk stellen. In een redelijke overeenkomst dient te staan dat de ZZP'er de opdracht naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoert, op basis van een inspanningsverbintenis.

3. Onbeperkte aansprakelijkheid

Ook is het belangrijk om te checken of er sprake is van 'onbeperkte aansprakelijkheid' in het contract. De aansprakelijkheid van de ZZP'er dient in verhouding te staan tot de uit te voeren werkzaamheden en/of het te ontvangen honorarium. De totale aansprakelijkheid dient te worden beperkt tot alleen directe schade en tot een bepaald bedrag. Uitsluiting van gevolgschade is altijd verstandig, maar als dit tot problemen leidt, zou je minstens moeten pleiten voor beperking tot een vast bedrag.

4. Vrijwaring

Staat er een bepaling in de leveringsvoorwaarden over vrijwaring van de opdrachtgever of het interim-bureau? Met een dergelijke bepaling beschermt de opdrachtgever zichzelf en wordt de aansprakelijkheid voor een eventuele schade van een derde volledig afgewenteld op de ZZP'er. Hier zou je niet mee akkoord moeten gaan!

5. Nederlands recht

Bij buitenlandse opdrachten is het verstandig om na te gaan of het Nederlands recht van toepassing is in geval van schade of een geschil. Dit is van belang omdat in andere landen andere wetten en regels gelden, wat tot een andere behandeling van een schade of een geschil kan leiden.
 
Let je goed op de bovenstaande vijf punten? Dan heb je een basis gelegd voor goed contractmanagement. Natuurlijk blijven er genoeg risicofactoren over, dus laat je goed adviseren! Ook over de dekking van je eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 

bavXL is een onderdeel van Kendall Mason

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
aovXL

aovXL

aovXL is een onderdeel van Kendall & Mason welke al meer dan 50.000 hoger opgeleide ondernemers verzekerd van een goede collectieve verzekering. Via deze blog geven ze meer informatie over verzekeringen of stellen actuele onderwerpen aan de kaart. Bekijk ons collectief met aovXL en vraag vrijblijvend een offerte aan.

Lees hieronder nog meer interessante blogs van het team van aovXL: