gasten online
Registreer en profiteer!
Ik wil starten
Stappenplan
 

Kies een rechtsvorm

Nu je jouw ondernemerskwaliteiten hebt getest en je zeker weet dat je de juiste competenties bezit, is het tijd om over praktische zaken na te denken. Welke rechtsvorm ga je bijvoorbeeld kiezen? Welke rechtsvormen zijn er en welke past het beste bij jou?

Welke rechtsvorm past bij jou?

Er zijn diverse rechtsvormen waar je uit kunt kiezen. Kortweg zijn deze te onderscheiden:

 • Eenmanszaak
 • Coöperatie
 • Maatschap
 • Flex bv
 • DUbv (Declarabele Uren bv)

Eenmanszaak

De eenmanszaak is eigenlijk geen rechtspersoonlijkheid. Bij een eenmanszaak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen je ondernemingsvermogen en je privévermogen: je bent dus volledig aansprakelijk voor alle handelingen en de financiële status van het bedrijf. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld schuldeisers ook op je privé bezit aanspraak kunnen maken. Ga je failliet? Dan ben je ook met je privévermogen hier volledig aansprakelijk voor - net als je partner als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Fiscaal gezien is er wel een scheiding tussen je ondernemings- en privévermogen. Je bent ondernemer en mag dus van diverse fiscale voordelen gebruikmaken.

Een eenmanszaak richt je op door je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Je kunt niet meerdere eenmanszaken beginnen, maar wel ondernemen onder diverse handelsnamen.

De voordelen van een eenmanszaak

 • Snel en simpel op te richten;
 • Lage oprichtingskosten;
 • Je hebt als enige eigenaar alle beslissingsmacht;
 • Je kunt de eenmanszaak eenvoudig aanpassen;
 • De opbrengsten gaan volledig naar jou als eigenaar.

De nadelen van een eenmanszaak

 • Je bent volledig (ook privé) aansprakelijk;
 • Het belaste deel van de winst wordt hoger belast dan bij vennootschappen;
 • Alleen onder bepaalde voorwaarden is fiscale vrijstelling mogelijk;
 • Alleen jij als eigenaar bent verantwoordelijk voor de voortgang. Denk ook na over wat er gebeurt als je bijvoorbeeld (tijdelijk) uit de running bent door ziekte;
 • Vermogensopbouw vindt alleen privé plaats.

Payrolling iets voor jou?

Wil je graag de vrijheid van zelfstandig ondernemerschap maar de administratieve zekerheid van een baan in loondienst? Dat kan! Steeds meer zzp'ers en freelancers kiezen voor een payrollconstructie. Wat houdt het in? Je gaat als freelancer zelf op zoek naar jouw opdrachtgevers en je maakt zelf afspraken over het werk dat je gaat doen en tegen welk tarief. Je geeft aan het payrollbedrijf waar je bent aangesloten door hoeveel uur je hebt gewerkt en tegen welk tarief. Als de opdrachtgever akkoord gaat, maakt het payrollbedrijf het geld naar jou over. De rekening wordt vervolgens naar de opdrachtgever verstuurd.

De voordelen van payrollen

 • Je administratie wordt gedaan door het payrollbedrijf;
 • Ook facturatie en debiteurenbeheer wordt voor je gedaan;
 • Je hoeft je niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en hebt geen btw-nummer nodig;
 • Je kunt zonder problemen voor één opdrachtgever werken;
 • Je krijgt snel jouw geld.

De nadelen van payrollen

 • Je bent officieel gezien in dienst en dus werknemer. Als je veel waarde hecht aan het zelfstandig ondernemer zijn kan dit een nadeel voor je zijn.
 • Het kan fiscaal nadelig zijn: de uren die jij via de payrollconstructie werkt, tellen niet mee voor het urencriterium. Daardoor heb je geen recht op fiscale voordelen, tenzij je dus buiten je payrollconstructie nog eens minimaal 1225 per jaar als ondernemer werkt.
 • Je houdt netto iets minder over dan je als zelfstandige zou overhouden. Daarentegen worden wel (deels) je sociale premies voor je betaald.

Meer weten? Onze partner Tentoo is specialist in payrollen en helpt je graag op weg. Ook kun je onderaan deze pagina gratis whitepapers over payrolling downloaden.

Coöperatie

Samenwerken in een coöperatie: wat houdt dat in? Een coöperatie is een soort vereniging die je met minimaal twee personen start. De coöperatie als bedrijf is aansprakelijk bij schulden. Is er een tekort aan financiële middelen? Dan is elk lid voor een gelijk deel verantwoordelijk. Je kunt ook een coöperatie met bepekte aansprakelijkheid (BA) of uitgesloten aansprakelijkheid (UA) oprichten.

Als je een coöperatie wilt oprichten, regel je dit bij een notaris en schrijf je het bedrijf in bij het Handelsregister. In een coöperatie beslis je in en raamovereenkomst de onderlinge verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor wat en wat is de omzetverdeling?

In een coöperatie moet je ook btw afdragen. Als je in een coöperatie werkt, let dan op dat je ondernemer blijft voor de inkomstenbelasting.

De voordelen van een coöperatie

 • Je kunt heel flexibel zijn in de statuten die je maakt bij oprichting;
 • Je kunt gemakkelijk toe- of uittreden;
 • Je kunt je privévermogen uitsluiten van aansprakelijkheid;
 • Je werkt samen en deelt dus ook verantwoordelijkheden.

De nadelen van een coöperatie

 • Je werkt samen en moet dus bij elke beslissing overleg plegen;
 • Je deelt alle omzet/winst met de andere leden;
 • Het kost tijd om op te richten, aangezien de statuten opgesteld moeten worden;
 • Je moet jaarlijks jaarstukken opstellen.

Maatschap

Wat is een maatschap? In een maatschap werk je als zzp'er samen met andere zelfstandige ondernemers. Deze rechtsvorm zie je veel bij bijvoorbeeld advocaten, tandartsen en fysiotherapeuten. Je kiest een gemeenschappelijke naam waaronder iedere zelfstandig ondernemer zijn beroep uitoefent. Je werkt dus min of meer samen. Ieder heeft zijn eigen ervaring en specialiteit, waardoor je samen de krachten bundelt.

Je schrijft een maatschap in bij het Handelsregister. Je kunt een maatschapscontract opstellen, maar dit is niet verplicht. Dit is wel aan te raden, aangezien je hierin vast kunt leggen wie de maten zijn en wat ieder inbrengt. Ook bepaal je de winstverdeling - op basis van de inbreng, tenzij je hierover andere afspraken maakt, leg je vast hoe je de bevoegdheden verdeelt en regelt. Elke maat is verantwoordelijk voor aankopen en handelingen binnen de maatschap.

De Belastingdienst ziet jou meestal nog als zelfstandig ondernemer, waardoor je recht hebt op fiscale voordelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor verzekeringen zoals een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) of zorgverzekering.

De voordelen van een maatschap

 • Een maatschap is snel op te richten;
 • Je deelt verantwoordelijkheid met andere maten;
 • Je bent voor een bepaald deel privé aansprakelijk;
 • Je hebt geen (start)kapitaal nodig;
 • Je kunt personeel aannemen;
 • Je blijft recht houden op fiscale voordelen zoals belastingaftrek.

De nadelen van een maatschap

 • Je werkt samen en moet beslissingen dus gezamenlijk maken;
 • Je bent voor een deel privé aansprakelijk;
 • De afspraken die je maakt zijn in principe bindend.

De (flex) bv

Op 1 oktober 2012 werd de flex bv geïntroduceerd. Hierdoor kun je gemakkelijker een bv oprichten. In principe is elke bv tegenwoordig een 'flex bv'.  Binnen een (flex) bv is een statutair directeur of bestuurder aangesteld. Je bent in die rol niet privé niet verantwoordelijk voor zakelijke schulden, tenzij je als zzp'er vanuit een bv geen belastingen of premies afdraagt. Dit heet bestuurdersaansprakelijkheid.

Waar je voor oprichting van een bv een behoorlijk kapitaal van € 18.000 nodig had, hoeft dit tegenwoordig niet meer. Je moet wel kapitaal storten, maar hieraan zit geen minimum verbonden en kan dus al met één eurocent. Je hebt ook geen bank- en accountantsverklaring nodig, wat je voor een 'normale' bv wel nodig had. Let op: je notariële akte is wel verplicht. Je richt een (flex) bv op bij de notaris.

De voordelen van een (flex) bv

 • Je bent privé niet aansprakelijk bij bijvoorbeeld faillissement (behalve bij fraude of nalatigheid);
 • Je hebt geen startkapitaal van € 18.000 nodig: één eurocent is genoeg;
 • Je hebt geen bank- of accountantsverklaring nodig;
 • De bv blijft ongeacht je gezondheid of andere factoren gewoon bestaan;
 • Ga je stoppen? Dan kun je je aandelen verkopen aan de nieuwe eigenaar. Gemakkelijke overdracht;
 • Je bent als aandeelhouder alleen aansprakelijk voor het deel dat je in de bv investeert;

De nadelen van een (flex) bv

 • Je bent altijd voor een deel privé aansprakelijk, bij bijvoorbeeld mismanagement;
 • De regels voor uitkeren aan de aandeelhouders zijn streng: er geldt een uitkeringstoets waarin wordt getoetst of het geld wel mag worden uitgekeerd en of dit geen bedrijfsrisico's oplevert. Doorsta je deze toets niet, dan mag je niks uitkeren;
 • Meer administratieve verplichtingen, zoals een jaarrekening die je elk jaar moet afleveren bij de Kamer van Koophandel;
 • De zelfstandigenaftrek, startersaftrek of MKB winstvrijstelling gelden hier niet: geen fiscale voordelen dus.

De Declarabele Uren bv (DUbv)

Een DUbv is een bv met speciale statuten die ontwikkeld zijn voor de zelfstandig professional die niet het risico wil lopen als schijnzelfstandige te worden aangemerkt. De toename van het risico om als werkgever te worden aangemerkt met alle werkgeversverplichtingen van dien, noodzaakt veel opdrachtgevers om de inhuur van zzp’ers te heroverwegen. Je kunt dan denken aan detacheren, payrolling of uitzenden, maar je kunt als zzp'er ook een DUbv overwegen.

Eigenaar en werknemer tegelijk

Naast eigenaar/directeur van de DUbv ben je ook als werknemer in loondienst bij de DUbv. Hierdoor ben je sociaal verzekerd en kun je jezelf vanuit de DUbv detacheren bij één of meerdere opdrachtgevers, zonder dat dit leidt tot enig risico voor jou of je opdrachtgever. Ook de opdrachtgever wordt door deze arbeidsvorm gevrijwaard van werkgeversverplichtingen.

Verzekerd voor werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid

Er wordt een DUbv opgericht samen met Uniforce Group en je wordt vervolgens aangesteld als directeur van de DUbv. Uniforce controleert de DUbv op een aantal kwaliteitseisen die in de overeenkomst zijn vastgelegd en mag dan op basis van de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst en het UWV de Verklaring Uniforce Registratie (VUR) afgeven aan de professional. De opdrachtgever is met deze VUR gevrijwaard van naheffingen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw. Door deze inrichting ben je, als Uniforce Professional, naast ondernemer/directeur van je DUbv óók werknemer van de DUbv Je bent als werknemer verzekerd in het sociale stelsel en hebt daardoor de zekerheid van het sociale vangnet, mochten de zaken niet goed gaan (WW/WIA).

Vaststellingsovereenkomst

Er is een belangrijk verschil tussen een bv en een DUbv. Binnen de DUbv is er een gezagsverhouding tussen Uniforce en de Directeur van de DUbv. Er ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst binnen de DUbv en hierdoor is de professional verplicht verzekerd voor sociale verzekeringpremies. De professional draagt zelf loonheffingen (dit kan ook vanuit een “normale” bv) en sociale verzekeringspremies af (dit kan niet vanuit een “normale” bv). De Belastingdienst en het UWV hebben dit getoetst en er is sinds 2008 een vaststellingsovereenkomst tussen de Belastingdienst, het UWV en Uniforce. Daarbij is vastgesteld dat de DUbv werkgever is conform de regels van het Burgerlijk Wetboek.

De voordelen van een DUbv

 • Je bepaalt zelf hoe lang je voor een opdrachtgever of tussenbureau werkt;
 • Je kunt elke opdracht aannemen en bent niet afhankelijk van modelovereenkomsten/VAR;
 • Je bent verzekerd voor o.a. de WW en WIA;
 • Je kunt je salaris door betalen bij ziekte of zwangerschapsverlof;
 • Je krijgt juridische ondersteuning bij problemen met opdrachtgevers of overheidsinstanties.

De nadelen van een DUbv

 • Je hebt niet recht op de fiscale voordelen die je bij een eenmanszaak wel hebt, zoals starters- of zelfstandigenaftrek;
 • Je hebt wel te maken met overige kosten zoals accountant- en administratiekosten;
 • Je moet premies afdragen (maar deze verzekeren je dus wel bij werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid).

Meer weten over de Declarabele Uren bv? Ga dan naar de website van Uniforce Group.

Rechtsvorm gekozen?

Heb je besloten voor welke rechtsvorm je kiest? Dan kun je verder met oriënteren op je boekhouder en bank.

 

Volgende stap: Oriënteren boekhouder

Starten als zzp'er doe je niet alleen. Je kunt niet alles weten en hulp is belangrijk. Zo is het verstandig om jezelf voor te laten lichten door een boekhouder of accountant.

Bekijk de volgende stap in het stappenplan.

 

Vorige stap: Test jezelf

Weet je zeker of je zzp'er wilt worden? Dit is de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen voordat je de stap zet om te starten als zzp'er. Ben je nog niet zo zeker van jouw kwaliteiten als potentiële zzp'er? Dan is het verstandig om jezelf eens te testen.

Bekijk de vorige stap in het stappenplan.

Downloads

Whitepaper 

De voordelen van payrolling voor zzp'ers

Whitepaper 

Parttime ondernemen naast je vaste baan

Whitepaper 

Personeel aannemen als zzp'er

 

Whitepaper | Wanbetalers en zzp'ers

Bekijk alle downloads

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies?


 
 

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Volg deze link om het door jouw opgevraagde item in te kunnen zien.

Om een bestand te kunnen downloaden of in te kunnen zien, moet je ingelogd zijn. Login of registreer jezelf gratis!
Log in om de download te openen.
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download te kunnen openen.
Wij en door ons geselecteerde partners gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement. akkoord