• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 1 min

Wie kan een VAR-verklaring aanvragen?

Let op: sinds 1 mei 2016 is de VAR vervallen en vervangen door de Wet DBA. Lees hier meer.

Wat was de VAR? Iedereen die in Nederland woont, kon een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. Je kon alleen een verklaring aanvragen voor werkzaamheden die je zelf uitvoerde voor één of meer opdrachtgevers. Je hoefde dus geen VAR aan te vragen voor handelsactiviteiten, zoals het in- en verkopen van producten.

Waarvoor?

Je kon een verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die je voor één of meer opdrachtgevers verrichtte. Bovendien moest het gaan om werkzaamheden die je onder vergelijkbare omstandigheden uitvoerde. Bijvoorbeeld: verrichtte je timmerwerkzaamheden en ontwikkelde je software en wilde je voor beide werkzaamheden een VAR? Dan vraag je dus een VAR aan voor de timmerwerkzaamheden én een VAR voor het ontwikkelen van software. Je bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kan jouw opdrachtgever erom vragen. Wanneer je een VAR hebt ontvangen, ben je niet verplicht om deze altijd te gebruiken. Je bent altijd zélf verantwoordelijk voor het gebruik van de VAR.

Wet DBA helpdesk

Wet DBA helpdesk

Wil je meer duidelijkheid over de wet DBA en model overeenkomsten? Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) is uitgesteld?
De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Let op!

De VAR geeft jouw opdrachtgever alleen zekerheid over het inhouden en afdragen van loonheffingen. De VAR zegt niets over de civiele gevolgen van een arbeidsovereenkomst. Met een VAR kan er nog steeds een arbeidsovereenkomst zijn. Je kunt de VAR bijvoorbeeld ook niet gebruiken voor de durfkapitaalregeling of voor arbeidsrechtelijke zaken. Bovendien beschermt de VAR alleen de opdrachtgever wanneer de Belastingdienst besluit dat je niet zelfstandig bent of de VAR achteraf toch intrekt. Aan de VAR kun je zelf alleen zekerheid toekennen als de werkzaamheden die je verricht in overeenstemming zijn met de gegevens die je op het aanvraagformulier voor de VAR hebt ingevuld. Anders is de VAR voor jou ongeldig en jij draagt dan zelf altijd de gevolgen.

Wanneer je directeur-grootaandeelhouder, vennoot of maat bent

Alleen natuurlijke personen kunnen een VAR aanvragen. Een bv, nv, vennootschap onder firma (vof) en maatschap kunnen dus geen VAR aanvragen. Als directeur-grootaandeelhouder van een besloten of naamloze vennootschap kun je dat wel. In dat geval beoordeelt de Belastingdienst of de inkomsten uit werkzaamheden die je voor opdrachtgevers van jouw vennootschap verricht kunnen worden toegerekend aan jouw bv of nv.

Als je werkt binnen een vennootschap onder firma of een maatschap, dan kun je als vennoot of maat persoonlijk een VAR aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt dan jouw activiteiten in het samenwerkingsverband. Bij het invullen van de vragen moet je daar rekening mee houden.

Onze partners