gasten online
Registreer en profiteer!
 

Hoe vul je als zzp'er het aanvraagformulier voor de VAR Verklaring het beste in?

Let op: op 1 mei 2016 is de VAR verdwenen.

Veel zzp’ers denken dat het aanvraagformulier voor de VAR verklaring zodanig ingevuld kan worden dat er altijd een VAR-wuo of VAR-dga afgegeven wordt. Waar ze niet bij stilstaan is dat het aanvraagformulier een wettig formulier is, dus liegen op dit formulier is fraude! Daarbij zou er namelijk een VAR toegekend worden die is gebaseerd op een verkeerde situatie waardoor deze per definitie niet geldig is. Maar hoe vul je het aanvraagformulier voor een VAR verklaring dan het beste in? We starten met de werking.

Hoe werkt het formulier?

De Belastingdienst beoordeelt je positie als zelfstandige op basis van het gehele formulier. Door de antwoorden met elkaar in verhouding te zetten, daarbij rekening houdend met de relevantie van de vragen voor jouw beroepsgroep, bepalen zij of je zelfstandig bent of niet. De Belastingdienst zegt zelf in de toelichting: “Het aanvragen van de VAR en het invullen van het aanvraagformulier is jou verantwoordelijkheid en niet die van jouw opdrachtgever(s). Je moet je bij het invullen daarom niet laten leiden door jouw opdrachtgever(s).” Hieronder lichten we de belangrijkste (moeilijkste) vragen op het aanvraagformulier arbeidsrelatie toe. De originele vragen van het formulier zijn schuin gedrukt.

De vragen onder kopje 2 - Je VAR-werkzaamheden

2a Omschrijf de soort werkzaamheden waarvoor je de Verklaring arbeidsrelatie aanvraagt (VAR-werkzaamheden).
Deze vraag is zeer belangrijk! De geldigheid van jouw VAR voor je opdrachtgever hangt van deze vraag af. Deze omschrijving moet gelijk zijn aan de feitelijke werkzaamheden die je bij je opdrachtgevers gaat doen. Als de omschrijving op jouw VAR niet overeenkomt met de werkelijke werkzaamheden, dan is de VAR voor je opdrachtgever niet geldig.

2c Hoe beoordeel je zelf de inkomsten uit de VAR-werkzaamheden in het jaar waarvoor je de verklaring aanvraagt?
Deze vraag spreekt voor zich maar is echter vaak niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Als je er aan twijfelt vul dan in: ‘weet ik niet’.

2d Hoeveel uur verwacht je aan de VAR-werkzaamheden te besteden in het jaar waarvoor je de verklaring aanvraagt?
Je kunt hier invullen wat je verwachting is voor het komende jaar. Mocht het aantal uren achteraf meer of minder zijn dan je had ingeschat, dan zal je hier niet op afgerekend worden.

2e Hoeveel opdrachtgevers verwacht je voor de VAR-werkzaamheden in het jaar waarvoor je de verklaring aanvraagt?
Bij deze vraag is het belangrijk om te weten wat hier onder opdrachtgever wordt verstaan. Als je rechtstreeks of via bemiddeling werkt voor een eindklant dan is het antwoord eenvoudig. Je dient dan hier het aantal eindopdrachtgevers aan te geven. Als je echter werkt via detachering of uitzendingen dan geldt het detacheringsbureau of uitzendbureau als één opdrachtgever, ook als je via dat bureau meerdere eindklanten hebt.
Andersom is het zo dat als je via meerdere tussenbureaus toch bij één eindklant werkt en je vult in dat je meerdere opdrachtgevers hebt, dan zal er altijd sprake zijn van detachering en waarschijnlijk ook het rechtsvermoeden van frauduleus handelen. Je werkt feitelijk voor één opdrachtgever maar je maakt gebruikt van een constructie met meerdere tussenpartijen om de controle te bemoeilijken.

2g Kun je de VAR-werkzaamheden meestal zonder toestemming van een opdrachtgever door iemand anders laten uitvoeren?
Bij deze vraag gaat het om het feit of je wordt ingehuurd voor jouw persoonlijke kennis en kunde of dat je als zelfstandig ondernemer onder jouw verantwoording ook een willekeurig ander persoon naar je opdrachtgever kunt sturen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

2i Is het risico voor jou als een opdrachtgever niet tevreden is over het resultaat van jouw werk?
De kern van de vraag komt voort uit de bepaling vanuit de wet omtrent zelfstandig ondernemerschap: loop je ondernemersrisico. Het ligt dan ook voor de hand dat men hier wil weten of je doorbetaald krijgt door je detacheringsbureau, ook als je niet goed zou presteren.

2j Verwacht je de VAR-werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgevers bij wie je voorheen soortgelijke werkzaamheden in loondienst hebt verricht?
Deze vraag is duidelijk: als je bij je oude werkgever dezelfde werkzaamheden gaat verrichten dan zal er meestal sprake zijn van een gezagsrelatie, omdat dat in het verleden ook zo was. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het direct overgaan als werknemer naar een zzp-status met VAR bij de oude werkgever, juridisch haast onmogelijk is omdat er dan sprake zal zijn van een "voortgezet dienstverband". Een vraag dus om wederom vast te kunnen stellen of je wel zelfstandig bent of eigenlijk toch werknemer.

2l Verwacht je de VAR-werkzaamheden te verrichten via detachering, uitzending of bemiddeling?
In de brochure over de VAR geeft de Belastingdienst onder punt 6 aan dat zij de arbeidsverhouding via detachering meestal als arbeidsovereenkomst zullen zien. Lees daarom goed de uitleg van de verschillen tussen bemiddeling en uitzenden/detacheren. Hier wordt vaak van gezegd dat het gaat om wie het risico loopt van betaling, echter er zijn meer bepalende factoren. Feitelijk komt het er meestal op neer dat er bij bemiddeling altijd een rechtstreekse contractuele band is tussen de zzp´er en de eindklant als het gaat over de invulling van de werkzaamheden. Bij detachering heeft de zzp’er slechts een contract met het detacheringsbureau en geen contract met de eindklant. Let op! Het is niet van belang hoe een bureau zichzelf noemt, het gaat om de feitelijke relatie tussen jou, het bureau en de klant. Ook kun je je niet verschuilen achter het feit dat je niet bekend bent met het verschil tussen bemiddelen en detacheren of uitzenden. De brochure zegt daarover: “Je moet vaststellen of er sprake is van bemiddelen of van uitzenden of detacheren. Dit heeft namelijk gevolgen voor de VAR.”!

De vragen onder kopje 3 - Je inkomsten
3a Wat zijn je geschatte jaarinkomsten voor de VAR-werkzaamheden in het jaar waarvoor je de verklaring aanvraagt?
Als je op basis van een uurtarief gaat werken, dan is het gebruikelijk om uit te gaan van 1500 uur op jaarbasis x uurtarief.

3b Worden door jouw opdrachtgever(s) loonheffingen ingehouden op deze inkomsten?
Als er door je opdrachtgever loonheffingen worden ingehouden en afgedragen, dan is het duidelijk dat jouw opdrachtgever zich zelf ziet als werkgever waardoor je niet zelfstandig bent.

3d Ben je verplicht alle aanwijzingen van jouw opdrachtgever(s) op te volgen bij de uitvoering van de VAR-werkzaamheden?
Deze vraag is lastig geformuleerd. Want wanneer moet iemand alle aanwijzingen opvolgen? Daar kun je zelfs als werknemer onderuit. De bedoeling van deze vraag is echter om uit te vinden of er consequenties worden getrokken als je die aanwijzingen niet opvolgt. Oftewel, kun je zelf de indeling van je werkzaamheden bepalen of niet. Maar aangezien de vraag door het toevoegen van het woordje “alle”, verkeerd is gesteld kunnen, volgens ons, geen consequenties aan het antwoord worden gegeven. Tenzij je daadwerkelijk alle aanwijzingen moet opvolgen en je feitelijk als werknemer in een team hetzelfde dient te doen als de andere teamleden.

3e Verwacht je dat de inkomsten in het jaar waarvoor je de verklaring aanvraagt, voor meer dan 70% worden behaald bij één opdrachtgever?
Houdt hier ook weer rekening met het vaststellen van wie de opdrachtgever is. Zie onze toelichting bij 2e en 2l.

Wijzigingen

Beantwoord het formulier naar waarheid en geef wijzigingen in je situatie altijd door aan de Belastingdienst. Zij kunnen dan jouw positie als zelfstandige opnieuw beoordelen om te zien of je VAR nog wel geldig is in de nieuwe situatie. Let op! Doe je dit niet, dan kan het zijn dat je met een ongeldige VAR werkt wat als gevolg kan hebben dat je alle genoten fiscale voordelen moet terugbetalen en afhankelijk van de situatie zelfs met boetes. Vraag de VAR verklaring aan via deze link van de Belastingdienst.


 
 

ZZP Aftrekpostenscan

Check mogelijke aftrekposten en toelages over 2020

Start gratis de ZZP Aftrekpostenscan

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Volg deze link om het door jouw opgevraagde item in te kunnen zien.

Om een bestand te kunnen downloaden of in te kunnen zien, moet je ingelogd zijn. Login of registreer jezelf gratis!
Log in om de download te openen.
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download te kunnen openen.
Wij en door ons geselecteerde partners gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement. akkoord