gasten online
Registreer en profiteer!
Ik wil starten
Stappenplan

De (flex) bv

Op 1 oktober 2012 is de flex-bv geïntroduceerd. Dit is in principe hetzelfde als een 'normale' bv, enkel zijn er een paar drempels verdwenen. Hierdoor is het makkelijker om een bv op te richten. In dit kennisartikel lees je meer over de flex-bv.

Welke drempels zijn met de komst van flex-bv verdwenen?

  • Je hoeft geen € 18.000,- aandelenkapitaal meer te storten. Er zal nog wel kapitaal gestort moeten worden, maar er is geen verplicht minimum meer;
  • Je hebt geen verplichte bank- en accountantsverklaring meer nodig.

    LET OP Een notariële akte is nog wel verplicht! Veel dwingende regels voor statuten verdwijnen. Je hebt dus veel meer vrijheid in het opstellen van de statuten van jouw bv waardoor ze volledig op maat gemaakt kunnen worden.

Er zijn twee soorten aandelen bijgekomen: “stemrechtloze aandelen met dividend recht” en “winstrechtsloze aandelen met stemrecht”. Met de eerste soort heb je wel recht op winstdeling maar mag je niet mee stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Met de tweede heb je wel recht om mee te stemmen maar geen recht op winstuitkering.

Bescherming schuldeisers

Het verplichte aandelenkapitaal van de oude bv was bedoeld als zekerheid voor eventuele schuldeisers. Maar in de praktijk konden de schuldeisers zich vaak niet op dit bedrag verhalen. Daarom is het verplichte minimumbedrag afgeschaft. Maar om schuldeisers toch tegemoet te komen moet de bestuurder een ‘uitkeringstoets’ doen. Dat houdt in dat de bestuurder pas dividend mag uitkeren aan de aandeelhouders, wanneer er genoeg kapitaal overblijft om de schulden te kunnen aflossen. Als hij weet dat er niet genoeg kapitaal overblijft maar hij keert toch dividend uit, dan is hij hoofdelijk aansprakelijk.

Ik heb al een bv volgens de oude regels, moet ik deze wijzigen?

Reeds bestaande bv’s hoeven niet hun bv te wijzigen naar de nieuwe regels. De notaris zal je hier op wijzen wanneer je een andere wijziging gaat doorvoeren in de statuten. Dan zullen de bestaande statuten zodanig aangepast moeten worden zodat ze weer aan de nieuwe regels voldoen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Kamer van Koophandel of de notaris.

Welke regels blijven gehandhaafd als je als zzp’er een bv opricht?

Binnen een bv wordt nog steeds een statutair directeur/bestuurder aangesteld (de zzp’er zelf). Deze is privé niet verantwoordelijk voor normale zakelijke schulden en is beperkt aansprakelijk (bijvoorbeeld bij opzettelijke fraude) voor zijn management verantwoordelijkheden. Mocht je als zzp’er vanuit een bv geen belastingen en/of premies afdragen, dan ben je daar altijd aansprakelijk voor met je privévermogen (bestuurdersaansprakelijkheid).

Rapportage verplichtingen:

De bv dient elk jaar zogenaamde jaarstukken op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de omvang (omzet) van de bv zijn hier wettelijke eisen aan gesteld.

Belastingen en loon:

De bv is een juridisch rechtspersoon en dient over de gemaakte jaarwinst (resultaat) vennootschapsbelasting aan te geven en af te dragen. De resterende netto winst kan vervolgens aan de algemene reserve van de bv toegevoegd worden, deze kan ook (deels) als dividend aan de aandeelhouder uitgekeerd worden. Als de aandeelhouder een natuurlijk persoon is moet er dividendbelasting worden betaald.

Directeur Groot Aandeelhouder

Een bv kent ook een bestuurder. In het geval van een zzp’er is hij zowel de bestuurder als de directeur groot aandeelhouder (DGA). Voor de verschillende wetgevingen geldt voor de term DGA echter een ander criterium: voor de fiscale wetgeving moet je meer dan 5% van alle aandelen bezitten, voor de pensioenwetgeving meer dan 10% en voor de sociale verzekeringswetgevingen moet je invloed hebben op je eigen ontslag. Het is belangrijk om te weten voor welke wetgeving je als DGA gezien wordt indien je niet de enige aandeelhouder bent. Als voorbeeld: als je 8% van de aandelen hebt ben je wel DGA voor de fiscale wetgeving maar ben je geen DGA voor de pensioenwetgeving en ook niet voor de sociale verzekeringswetgeving. Omdat je als zzp’er zowel de directeur bent als enig aandeelhouder, ben je DGA voor alle wetgevingen. Over het loon van de DGA dient de bv alleen de loonbelasting in te houden en af te dragen, deze DGA valt dus niet onder de sociale verzekeringen.

Uitkeringen

Een DGA (voor alle wetgevingen) heeft na het bereiken van de pensioensleeftijd recht op een AOW uitkering. Dit is een minimum inkomen waar vanuit overheidswege verder niets geregeld is. Eventueel aanvullend pensioen dient de DGA zelf te regelen. De DGA is geen werknemer en kan daarom géén aanspraak maken op de werknemersverzekeringen zoals de ziektewet, WW, WIA, enzovoorts. Aanvullende verzekeringen op dit gebied dient de DGA zelf (privé) of via zijn bv tijdig af te sluiten.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies?


   

Wij vieren 20.000+ leden

Word nu lid van Het Ondernemerscollectief en ontvang het boek 'Ik verdien meer' cadeau!

Lees verder

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Volg deze link om het door jouw opgevraagde item in te kunnen zien.

Om een bestand te kunnen downloaden of in te kunnen zien, moet je ingelogd zijn. Login of registreer jezelf gratis!
Log in om de download te openen.
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download te kunnen openen.

LiveZilla Live Chat Software