• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 4 min

Deze wetswijzigingen gelden voor zzp’ers per 1 januari 2023

Als zzp’er krijg je in 2023 weer te maken met nieuwe wetten en regels. Zo stopt de opbouw van de fiscale oudedagsreserve, gaat de zelfstandigenaftrek omlaag, wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd en hangt de kinderopvangtoeslag niet meer af van het aantal gewerkte uren. Ikwordzzper.nl brengt je in dit kennisartikel op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zzp’ers in 2023.

1. Opbouw fiscale oudedagsreserve (FOR) stopt

In 2023 vervalt de mogelijkheid om fiscale oudedagsreserve op te bouwen. Je kunt dan als zzp’er geen extra FOR meer opbouwen. Wél mag een al bestaande FOR volgens de huidige (oude) regels worden afgewikkeld. Met de FOR kunnen ondernemers een deel van hun winst gebruiken voor hun pensioen. Het kabinet zet een stop op de FOR-opbouw om te voorkomen dat zelfstandigen hun oudedagsreserve gebruiken voor belastinguitstel. En ze over een deel van de winst geen belasting betalen.

Als je als zzp’er nog een FOR-saldo op je balans hebt staan én geen bedrijfsactiviteiten meer verricht, moet je toch belasting over dat bedrag betalen. Lees hier wat je kunt doen in reactie op de afschaffing van de opbouw van de FOR. De exacte ingangsdatum van deze wetswijziging (gesteld op 1 januari 2023) is nog niet definitief.

2. Zelfstandigenaftrek omlaag

Als je als zzp’er minimaal 1.225 uur in het kalenderjaar aan je onderneming besteedt, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Deze aftrek wordt versneld afgebouwd, te beginnen met een verlaging met € 1.280 naar € 5.030 in 2023. Dit is meer dan vooraf aangekondigd. Het betekent dat je meer belasting gaat betalen. De rijksoverheid bouwt de zelfstandigenaftrek de komende jaren geleidelijk verder af, tot € 900 in 2027. De ingangsdatum van deze wetswijziging (gesteld op 1 januari 2023) is nog niet definitief.

 

 

3. Kinderopvangtoeslag onafhankelijk van aantal gewerkte uren

Ook als zzp’er kun je kinderopvangtoeslag krijgen. Daarvoor hoef je niet per se een vaste baan te hebben. Per 1 januari 2023 is de hoogte van de kinderopvangtoeslag niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt, zoals tot nu toe het geval is. Voor zelfstandig ondernemers met onregelmatige werktijden was deze koppeling aan de gewerkte uren een lastige voorwaarde. Het kabinet wil het met deze wijziging voor ouders met jonge kinderen eenvoudiger maken om te blijven werken.

4. Belastingvrije reiskostenvergoeding omhoog

De belastingvrije reiskostenvergoeding gaat in 2023 omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Als zzp’er mag je dit bedrag bij zakelijke ritten met je privéauto, motor of fiets van je winst aftrekken. De kilometervergoeding gaat op 1 januari 2024 naar verwachting verder omhoog naar € 0,22 per kilometer. De exacte ingangsdatum van deze wetswijziging (gesteld op 1 januari 2023) is nog niet definitief.

5. Andere opgave uitbetalingen aan derden

Betaal je als zzp’er wel eens personen (die geen ondernemer zijn) voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Let dan op, want de zogenaamde UBD-regeling (uitbetaalde bedragen aan derden) wijzigt per 1 januari 2023.

Je vindt hier de nieuwe manier van aanleveren bij de Belastingdienst van de gegevens over uitbetalingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die niet bij jou in dienst zijn én geen ondernemer zijn. Bijvoorbeeld iemand die kleine klusjes voor je heeft uitgevoerd of als spreker voor een bijeenkomst heeft gefungeerd.

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?
Stel ze aan de fiscale helpdesk
Fiscale hulp?

6. Percentage loon in gebruikelijkloonregeling omhoog

Heb je als zzp’er een bv als rechtsvorm en werk je als directeur-grootaandeelhouder (dga) in deze bv? Dan moet je jezelf een salaris uitbetalen dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. De Belastingdienst heeft in de gebruikelijkloonregeling voorwaarden gesteld om het gebruikelijk loon te bepalen, waarbij in 2023 minimaal het hoogste bedrag van één van onderstaande bedragen geldt. De exacte ingangsdatum (gesteld op 1 januari 2023) van deze wetswijziging is nog niet definitief.

  • 100% van het loon van iemand met een vergelijkbare functie. Dit percentage was in 2022 75% en wordt in 2023 opgetrokken naar 100% van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband.
  • Een vast bedrag van € 48.000 (dit blijft in 2023 gelijk).
  • Het loon van de meestverdienende gewone werknemer in je bedrijf (blijft hetzelfde).

7. Vennootschapsbelasting omhoog

De schijfgrens in de vennootschapsbelasting (vpb) gaat omlaag en de tarieven gaan omhoog. In 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van € 200.000 19% en daarboven 25,8%.

  • Schijfgrens vennootschapsbelasting omlaag

In 2023 wordt de schijfgrens in de vennootschapsbelasting verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor valt een kleiner deel van je winst als zzp’er onder het lage vpb-tarief, ofwel schijf 1. Het gedeelte van je winst dat boven de twee ton uitkomt, valt in belastingschijf 2. Het gevolg van de verlaging van de schijfgrens is dat je winst sneller in schijf 2 valt en je dus meer belasting betaalt.   

  • Tarief vennootschapsbelasting omhoog

Het vpb-tarief in schijf 1 gaat in 2023 omhoog van 15% naar 19%. Je gaat dus in de eerste schijf (tot € 200.000) 4% méér belasting betalen. Het tarief in schijf 2 blijft in 2023 gelijk. Voor het deel van je winst dat boven de twee ton uitkomt, betaal je 25,8% belasting.

De exacte ingangsdatum van deze wetswijziging is nog afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer, of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.   

8. Belasting betalen over bovenmatige leningen

Als zzp’er met een bv als rechtsvorm mag je vanaf 2023 samen met je partner tot € 700.000 onbelast lenen van je eigen vennootschap. Een uitzondering geldt voor de financiering van je eigen woning. Dit is opgenomen in de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, die is bedoeld om directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen om schulden aan de eigen vennootschap te maken.

Wanneer je samen met je partner meer dan € 700.000 leent, wordt het meerdere vanaf 2023 per jaareinde belast met 26,9% inkomstenbelasting alsof het een dividenduitkering is. Het wetsvoorstel, dat in september 2022 is aangenomen door de Tweede Kamer, wil belastinguitstel door dga’s tegengaan. De ingangsdatum van het wetsvoorstel s nog niet definitief.

9. Versoepeling oudedagsverplichting naar lijfrente

Heb je als zzp’er in je bv pensioen opgebouwd met een oudedagsverplichting (ODV)? Dan wil het kabinet ruimere mogelijkheden bieden om deze om te zetten in een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.  Je kunt deze omzetting vanaf 2023 voortaan ook vijf jaar ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd doen, bijvoorbeeld omdat je je bv wilt opheffen. Tot nu toe kan dit alleen binnen vijf jaar. De maatregel gaat met terugwerkende kracht gelden. De ingangsdatum in 2023 van deze wetswijziging is echter nog niet definitief bepaald.    

Hulp nodig?

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het verwerken van de wijzigingen in de wet- en regelgeving in jouw administratie? Zoek dan hulp bij jou in de regio of word lid van Het Ondernemerscollectief en klop met je vragen aan bij de fiscale helpdesk of pensioen helpdesk.

Onze partners

Boekhoud pakketten vergelijken?

Boekhoud pakketten vergelijken?

Ben jij op zoek naar een geschikt online boekhoud programma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.