• Laatste update:
  • Update datum:

Vragen en antwoorden over extra tijdelijke ondersteuning voor zzp'ers

Voor zelfstandig ondernemers die financieel in de knel komen door de coronacrisis heeft het kabinet miljarden euro's beschikbaar gesteld. De nieuwe regeling is in korte tijd in elkaar gezet en over de uitvoering bestaan veel vragen. In dit artikel zetten we de belangrijkste vragen én antwoorden op een rij.

Voor wie geldt de nieuwe regeling?

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 27 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kun je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen.

Welke hulp biedt de gemeente?

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van je huishouden en je inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage ligt in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kun je ervan uit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

Je kunt terecht bij jouw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van je gemeente. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart, is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

De gemeente moet kunnen nagaan of je recht hebt op de tijdelijke regeling. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden naar je inschrijving bij de KvK en naar je ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van je huishouden en kan je dus vragen of je een partner hebt of inwonende kinderen.

Waarschijnlijk wordt er ook informatie gevraagd over je onderneming, bijvoorbeeld in welke sector je werkt en of je personeel hebt. Hiermee help je om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Meer vragen over de gevolgen van het coronavirus? Het Ondernemerscollectief heeft een speciale Corona helpdesk in het leven geroepen. Gratis voor leden van het collectief.

 

Blogs

ZZP Agenda