• Laatste update:
  • Update datum:

Hoe bepaal ik het inkomen voor de Tozo-aanvraag als zzp'er?

Zzp'ers die financieel in de knel komen als gevolg van de coronamaatregelen, kunnen in hun gemeente een aanvraag indienen voor de Tozo-regeling. Welk bedrag je ontvangt, is onder andere afhankelijk van je netto inkomen. In dit kennisartikel leggen we uit hoe je als zzp'er je inkomen berekent voor de Tozo-aanvraag.

Welk bedrag ontvang ik van Tozo?

Het bedrag dat je ontvangt in het kader van een Tozo-uitkering is afhankelijk van de hoogte van je totale inkomen. De hoogte is bovendien afhankelijk van je burgerlijke staat en leeftijd. Als je alleenstaand bent en je totale inkomen is minder dan € 1.052 netto per maand, dan wordt je inkomen tot € 1.052 per maand aangevuld. En bij een (echt)paar wordt het inkomen van de ondernemer aangevuld tot € 1.503 per maand.

De Tozo-regeling is opgezet vanuit het oogpunt om deze zo flexibel mogelijk te maken. Zo is er geen sprake van vermogens- of partnertoets. Anders gezegd: er wordt niet gekeken wat je verder op je bankrekening hebt staan of wat je partner verdient. Ook als jouw partner dus een eigen inkomsten heeft, kun je aanvullende financiële steun aanvragen. Echter, ben je samenwonend of getrouwd en hebben jullie allebei inkomsten uit onderneming? Dan kan slechts één van jullie beiden de Tozo-uitkering aanvragen. Je krijgt dan samen maximaal € 1.503. Je vraagt de Tozo-regeling aan op het laagste inkomen in je huishouden.

Deze bedragen gelden voor zzp'ers onder 21 jaar

De bedragen die hiervoor zijn genoemd zijn van toepassing op zelfstandig ondernemers met een leeftijd vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.

Jongerennormen, zonder kinderen:

Alleenstaande 18-20 jaar : € 259,78
Gehuwd of samenwonend (geregistreerd), beide partners 18-20 jaar: € 519,56
Gehuwden of samenwonend, één partner 21 jaar of ouder: € 1.011,44

Jongerennorm, met kinderen:

Alleenstaande ouder, 18-20 jaar is: € 259,78
Gehuwd of samenwonend, beide partners 18-20 jaar: € 820,22
Gehuwd of samenwonend, één partner 21 jaar of ouder: € 1.312,10

Hoe bereken ik mijn netto-inkomsten voor Tozo?

De Tozo is dus een aanvulling op je inkomen tot bijstandsniveau. Hoeveel Tozo je uiteindelijk precies krijgt overgemaakt, is afhankelijk van wat je daarnaast aan netto inkomsten hebt. Dit bedrag breng je in mindering op het maximaal te ontvangen bedrag van de Tozo. Om je netto inkomsten te vast te stellen bereken je omzet minus de zakelijke lasten, inclusief gebruikelijke afschrijvingen. Omdat je aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag je het bedrag van de winst nog verminderen met 18%.

Lees hier meer over het berekenen van je netto inkomsten

De gemeente vraagt jou om je actuele inkomen op te geven. Dus niet het inkomen dat je had voordat de crisis uitbrak. Het kan natuurlijk zijn dat je jouw inkomsten voor de maanden waarover je Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Het verschil wordt later verrekend.

Blijkt achteraf dat je toch te veel hebt ontvangen? Dan moet je het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Heb je te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.

Voor het berekenen van je netto inkomen kun je gebruikmaken van onze netto inkomen calculator.

Nettoloon en overige inkomsten

Heb je naast je inkomsten uit je bedrijf nog aanvullende verdiensten uit loondienst, dan moet je het nettoloon in mindering brengen op het voor jou geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening (Tozo) een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Je nettoloon is je loon na aftrek van belastingen en premies. Meestal is dit gelijk aan het bedrag dat jouw werkgever maandelijks overmaakt.

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

  • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
  • ziektewetuitkering
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
  • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Ook als je inkomen geniet uit een van deze bronnen, moet je dit in mindering brengen op het bedrag waarmee de Tozo-regeling jouw inkomen aanvult tot het netto sociaal minimum.

 

Wil je een gratis adviesgesprek met één van onze boekhoudpartners?

Blogs

ZZP Agenda

april
03
Online | 19.00 uur

Succesvol starten als zzp'er

mei
08
Online | 19.00 uur

Succesvol starten als zzp'er