• Laatste update:
 • Update datum:

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Welke voorwaarden gelden er voor deze regeling? In dit kennisartikel zetten we de hoofdpunten uiteen.

Wat houdt de regeling Tozo in?

De Tozo is een van de regelingen die de overheid heeft getroffen om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor zzp'ers te compensenseren. Zelfstandig ondernemers die inkomsten mislopen als gevolg van de coronamaatregelen kunnen een beroep doen op deze voorziening die uitgevoerd wordt door gemeenten.

De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en bestaat uit twee componenten:

 • Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Geen vermogenstoets bij Tozo 3

Bij de aanvraag voor de Tozo-3-uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets). Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, vindt het kabinet. Daarom is besloten om de vermogenstoets op 1 april 2021 in te voeren.

Dit betekent dat er een Tozo 3 is die duurt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021, en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021. Over de invulling van Tozo 4 en de vermogenstoets volgt begin 2021 nadere informatie.  

De toets op levensvatbaarheid van je bedrijf die het Bbz kent, wordt bij de Tozo niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

Lees hier meer over de vermogenstoets.

Aanvullende uitkering

De uitvoering van de Tozo is in handen van de gemeente waar je als zzp'er bent gevestigd. De gemeente vult je inkomen maximaal 6 maanden aan tot bijstandsniveau. De hoogte van de aanvulling hangt af van het inkomen en de huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden of € 1.050 (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.

LET OP Tozo 3 kent een partnertoets. Het inkomen van de partner telt dus mee.

Bijdrage hoeft niet te worden terugbetaald

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; als zelfstandig ondernemer weet je dus zeker dat je deze niet later moet terugbetalen. 

Tozo-lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen in het kader van de Tozo-regeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt wel een maximum. Dit houdt in dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 bij elkaar opgeteld niet meer mag bedragen dan € 10.157.

De maximale looptijd van een lening is 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen. Voor leningen verstrekt daarna geldt dat de terugbetalingsverplichting start op de datum van verstrekking van de lening.

Wie surseance of faillissement heeft aangevraagde kan geen beroep doen op een Tozo-3-lening voor bedrijfskapitaal.

Mogelijkheid uitstel aflossing bij lening

Aanvullend op de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal is er de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel van de aflossingsverplichting.

TIP Ben jij als ondernemer getroffen door de maatregelen rondom Covid-19? En je komt niet in aanmerking voor een Tozo-lening? Of ben je op zoek naar een alternatief? Wellicht kun je dan gebruikmaken van DóórOndernemen.nl. Via dit platform dragen ondernemers die daarvoor de ruimte hebben bij aan de financiële gezondheid van de zwaarst getroffen mede-ondernemers.

Hulp bij jouw boekhouding?

Hulp bij jouw boekhouding?

Wil je zeker zijn dat je alle aftrekposten gebruikt als zzp'er? Bespaar kosten door je boekhouding zelf te doen met begeleiding van een ervaren boekhouder.

Voor wie is Tozo 3?

Tozo is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Concreet wil dit zeggen dat het huishoudinkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum zakt.

Als je inkomen boven het sociaal minimum ligt, maar je kunt je zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten door de coronacrisis niet meer betalen, dan kun je geen inkomensondersteuning aanvragen. Je kunt wel het Tozo-bedrijfskrediet aanvragen.

Verder gelden de volgende eisen:

 • Je bent gevestigd zelfstandige tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Ben je de AOW-gerechtigde leeftijd gepasseerd? Dan kun je nog wel een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Je oefent je bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
 • Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking voor Tozo. In dat geval kun je wellicht aanspraak maken op een van de andere coronaregelingen.
  Lees hier wat je kunt doen als je grensondernemer bent in Nederland, België of Duitsland.
 • Je bent vóór 17 maart 2020 gestart met je bedrijf en staat ingeschreven bij de KvK.
 • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep). Bent je minder dan een jaar geleden gestart? Dan geldt een urencriterium van gemiddeld minimaal 23,5 uur per week.
 • Je woont in de gemeente waar je de Tozo aanvraagt.
 • Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan moet je alleen of samen met de andere directeuren meer dan 50% van de aandelen hebben en aan het urencriterium voldoen.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet gelden niet voor jou.

Doe de ZZP Corona Scan

Meer vragen over de coronacrisis en wat dit voor jou als zzp'er betekent? Neem contact op met de Corona helpdesk van Het Ondernemerscollectief!

TIP De regelingen van de overheid om zelfstandig ondernemers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis zijn flexibel en veranderen daardoor voortdurend. Wil je zeker weten op welke voorzieningen uit het Corona Noodfonds Steunpakket jij recht hebt? Doe dan de ZZP Corona Scan.

Gratis downloads

Bekijk alle downloads

Onze partners

Tips: zakelijke rekening

Tips: zakelijke rekening

Wil je meer weten over hoe je administratie als zzp'er handiger kunt organiseren? Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van een zakelijke rekening? En hoe kun je een betere scheiding maken tussen je privé en zakelijke administratie? Lees het hier!

ZZP Agenda

april
03
Online | 19.00 uur

Succesvol starten als zzp'er

mei
08
Online | 19.00 uur

Succesvol starten als zzp'er