• Laatste update:
  • Update datum:

Aangifte inkomstenbelasting 2020 en de Tozo-uitkering voor ondernemers

Het jaar 2020 pakte voor veel zzp'er anders uit dan verwacht. Als je een Tozo-uitkering hebt ontvangen, zal ook de aangifte inkomstenbelasting dit jaar net even anders zijn dan je gewend bent. In dit artikel leggen we uit hoe je de Tozo-uitkering opneemt in je belastingaangifte.

2020 door Tozo-uitkering aangifte anders dan normaal

De blauwe enveloppe met de melding dat je aangifte inkomstenbelasting moet doen over het jaar 2020 zijn verzonden. In deze brief staat vermeld vóór welke datum de aangifte binnen moet zijn. Sinds 1 maart kan je ook echt aangifte doen.

Tozo-uitkering is geen omzet

Heb jij in 2020 een Tozo-uitkering aangevraagd, dan zul je het bedrag dat je hebt uitbetaald gekregen moeten opgeven in je aangifte inkomstenbelasting. De Tozo-uitkering moet je apart opgeven. Het is dus geen onderdeel van de omzet van je bedrijf.

Jaaropgave

In het eerste kwartaal van 2021 stuurt jouw gemeente een jaaropgave. Als je samen met je partner een Tozo-uitkering hebt gekregen, dan ontvangen jullie beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering.

Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door jouw ontvangen netto uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet je (en je partner) opgeven bij je aangifte inkomstenbelasting 2020.

Op zoek naar hulp in jouw regio?

Op zoek naar hulp in jouw regio?

Onze aangesloten specialisten staan klaar om jou te helpen met jouw vragen als (startende) ondernemer. Wil je advies of meer informatie? Zoek hulp in jouw regio!

Bijstandsuitkering

Als je digitaal aangifte gaat doen en bent ingelogd op de website van de Belastingdienst, dan moet je de volgende stappen zetten om je Tozo uitkering op te geven:

  1. Ga naar het onderdeel ‘Pensioen en andere uitkeringen’
  2. Kies voor ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’
  3. Selecteer de optie ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'
  4. Daarna vul je de hoogte en de ingehouden loonheffing in zoals vermeld op de jaaropgave van de gemeente.

TVL en TOGS

Over het bedrag dat je hebt ontvangen aan Tozo, moet je dus belasting afdragen. Dit geldt niet voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (VTL).

Hiervoor is een belastingvrijstelling van toepassing. In de aangifte IB of VPB kunnen deze tegemoetkomingen worden opgenomen onder ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Overige buitengewone baten’

Doe het samen met je boekhouder

Door de afwijkende situatie is het raadzaam de aangifte inkomstenbelasting samen met je boekhouder te doen. Zeker in de situatie waarin bijvoorbeeld je partner in loondienst was en jij Tozo 1 hebt aangevraagd, kan de belastingaanslag hoger uitvallen dan verwacht. Dit heeft alles te maken met de te betalen loonbelasting en de toepassing van de heffingskorting. In dit artikel van de Rijksoverheid lees je hier meer over.

Laat je dus goed informeren en adviseren om jouw aangifte goed en zo gunstig mogelijk in te dienen. 

Gratis download

Bekijk alle downloads

Wil je een gratis adviesgesprek met één van onze boekhoudpartners?

Onze partners

Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?