Gewenste jaarinkomen (bruto)
Opbouw buffer (bruto)
Premie oudedagsvoorziening per jaar
AOV premie per jaar
Bedrijfskosten
Totaal benodigde omzet
0
Totaal werkbare dagen per jaar
Feestdagen
Werkbare dagen
256
Studiedagen per jaar
Vakantiedagen per jaar
Arbeidsongeschikt/ziektedagen per jaar
Overige niet declarabele dagen per jaar
Subtotaal
256
Aantal dagen acquisitie per maand
Aantal dagen administratie per maand
Totaal declarabele dagen
256
Parttime percentage
Declarabele uren op basis van uur per dag
2048
Benodigd uurtarief (Excl. BTW)
0