• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Verzekeringen

Als zzp'er word je niet meer beschermd door je werkgever. Alle randvoorwaarden dien je zelf te regelen. Daarbij horen ook je verzekeringen. Wat verzeker je wel? En wat verzeker je niet? Hieronder bespreken we de meest gangbare verzekeringen die jij als zzp'er nodig hebt om veilig te kunnen starten. Laat je vooraf goed informeren en adviseren over welke verzekeringen je nodig hebt.

Compleet pakket

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden complete verzekeringspakketten voor zelfstandigen en (kleine) ondernemers. Bijvoorbeeld met het Zekerheidspakket Bedrijven van Nationale-Nederlanden heb je één oplossing die je kunt afstemmen op jouw eigen situatie. Bovendien krijgt je jaarlijks een overzicht van de belangrijkste verzekeringsgegevens. Zodat je kunt bekijken of dit nog past bij jouw situatie. Stel jouw pakket nu zelf samen of bereken de premie.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Als je als zzp'er aan de slag gaat, kan het gebeuren dat je schade toebrengt aan derden of goederen van derden. Je loopt bijvoorbeeld per ongeluk een 2000 jaar oude Ming-vaas bij een klant omver. Voor dit soort risico’s dien je een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een veelvoorkomende misvatting is dat de reeds bestaande particulier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voldoet. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering sluit echter zakelijk aangegane risico’s uit!

Beroepsaansprakelijkheid

Bepaalde beroepsgroepen lopen een hoger risico doordat ze naast materiële schade ook vermogensschade kunnen veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder die een verkeerde aangifte doet of een advocaat die een verkeerd advies geeft waardoor er verstrekkende schade voor de klant ontstaat. Voor deze beroepsgroepen is er de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het is van belang dat je bij een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering goede algemene voorwaarden opstelt. Een voorbeeld van goede voorwaarden die door de verzekeraars goed geaccepteerd worden, kun je hier downloaden. Let op dat je de rode teksten niet wijzigt. De rest van de tekst kun je naar eigen wens aanpassen. Vergeet de voorwaarden daarna niet te laten controleren door bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.

Inventaris/voorraad

Je gereedschappen, laptop en mobieltje en andere zaken die je nodig hebt voor je werk als zzp'er zijn per definitie niet verzekerd op je privé-verzekeringen. Dat geldt ook voor je aan te kopen voorraden. Je dient je inventaris en voorraad dus apart te verzekeren op een zakelijke polis. Je verzekert deze zaken tegen diefstal en schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm of water. Als je weinig inventaris en voorraden hebt, kan het zijn dat deze tóch tot een bepaald bedrag verzekerd zijn op je particuliere verzekering. Raadpleeg daarom altijd je financieel adviseur, als je twijfelt of je je inventaris en voorraden wel of niet zakelijk moet verzekeren.

Bedrijfsstagnatie/bedrijfsschade

Als je inventaris compleet verdwenen is door diefstal of onbruikbaar is geworden door bijvoorbeeld waterschade, kan het zo zijn dat je helemaal niet kunt werken. Daardoor mis je kostbare omzet. Je kunt het wegvallen van omzet door onder andere inbraak, aanrijding, brand-, storm-, water- en milieuschade verzekeren met een bedrijfsstagnatie- of bedrijfsschadeverzekering. De schade die je in deze gevallen lijdt, doordat je bijvoorbeeld moet sluiten of doordat je bedrijf minder omzet kan draaien door deze onvoorziene omstandigheid, wordt dan vergoed. De schade kan ook van buitenaf komen, bijvoorbeeld door een brand bij de buurman waardoor jouw kantoor rook- en waterschade oploopt.

Bedrijfsrechtsbijstand

Als je goederen of diensten levert, kan er een dispuut ontstaan over de levering. Je opdrachtgever of klant kan ontevreden zijn, hij kan je bijvoorbeeld weigeren te betalen of hij stelt je aansprakelijk voor schade. Vaak ben je dan genoodzaakt om een advocaat in te schakelen om je recht te halen. En zoals algemeen bekend zijn advocaten niet goedkoop. Een Rechtsbijstandverzekering voorkomt de risico’s dat je hoge kosten moet betalen om je recht te halen. Bij de maatschappij die de verzekering aanbiedt, zit over het algemeen een groep juristen die je hulp kan bieden. Voor deze hulp betaal je maandelijks een premie die per beroepsgroep en risico anders is opgebouwd. Ook moet je vaak je eigen voorwaarden (zie hoofdstuk Handige links) goed op orde hebben om risico’s en hoge claims te voorkomen. Laat je ook over een Rechtsbijstandverzekering goed informeren door je financieel adviseur.

Zorgverzekering

Als zzp'er moet je je eigen zorgverzekering regelen. Als je uit loondienst komt, kun je je huidige zorgverzekering gewoon voortzetten. Het collectief van je werkgever vervalt echter. Je kunt als je officieel start als zzp'er eventueel tussentijds overstappen naar een andere zorgverzekering. Informeer naar de mogelijkheden bij jouw adviseur. Als zzp'er betaal je overigens een inkomensafhankelijke bijdrage over je belastbare inkomen. Deze bijdrage wordt bovenop de zorgpremie geheven.

Inkomen verzekeren

Als zelfstandige ben je niet standaard verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Mocht je ziek worden, vervalt je inkomen en kun je geen beroep doen op een uitkering. Dat is dus een behoorlijk risico! Het is verstandig om direct bij je start een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De premie die je betaalt, is onder andere afhankelijk van je leeftijd, het verzekerde bedrag en of je wel of niet een eigen risico wilt dragen. Er zijn complete arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt, maar er bestaan ook basisverzekeringen die alleen uitkeren bij zeer ernstige aandoeningen, zoals een herseninfarct, kanker of MS. Deze basisverzekeringen zijn goedkoper, maar geven dus geen dekking bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid door bijvoorbeeld een gebroken been. Lees meer over de Arbeidsongeschikheidsverzekering.

UWV

Als je vanuit een loondienstverband start als zzp'er, kan het aantrekkelijk zijn om bij het UWV een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er wordt bij het UWV soepeler omgegaan met de acceptatieregels. Deze verzekering moet wel worden afgesloten binnen dertien weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vraag het UWV naar de mogelijkheden voordat je van start gaat.

TIP Lees ook eens deze blog: 'AOV bij het UWV; ja of nee?'

Volgende stap: Pensioen

In de afgelopen jaren zijn er diverse artikelen in de media verschenen waarin naar voren kwam dat zzp'ers de armen van de toekomst zijn. Dit komt doordat veel zzp'ers weinig of niets sparen voor later.

Bekijk de volgende stap in het stappenplan.

 

Vorige stap: Bankzaken

Als je start als zzp'er, is het belangrijk je betalingsverkeer op orde te hebben. Een goed inzicht in je inkomende en uitgaande betalingen is erg belangrijk. Naast het betalingsverkeer kan een bank nog veel meer voor je regelen, zoals verzekeringen en pensioenen.

Bekijk de vorige stap in het stappenplan.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda