• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Belastingdienst

De Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Deze slogan wordt al jaren gebruikt door de Belastingdienst. Leuk is het niet om belasting te betalen, maar noodzakelijk is het wel. De Belastingdienst probeert het wel makkelijk voor je te maken. Vandaar dat je alle informatie over belastingen en het betalen hiervan sinds 2010 kunt vinden op www.belastingdienst.nl/zzp. Als zzp'er krijg je te maken met de Wet DBA, btw, IB en nog veel meer andere belastingzaken. Hieronder worden de belangrijkste zaken uitgelegd.

VAR-verklaring

De VAR is sinds 1 mei 2016 vervallen. Toch leggen we nog even uit wat de voormalige VAR inhoudt. Een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat je status als zelfstandige is. Werk je voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zzp'er? Dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of jouw opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen 'loonheffingen' genoemd) moet inhouden en afdragen over jouw inkomsten. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaf jou en jouw opdrachtgever hierover duidelijkheid. Als zzp'er diende je de VAR-verklaring aan je opdrachtgever te overhandigen als die er om vroeg. Er waren vier soorten mogelijk.

Let op!

Sinds 1 mei 2016 is de VAR vervallen en vervangen door zzp modelovereenkomsten volgens de wet DBA (wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Deze overeenkomsten kun je vinden op www.zzpmodelovereenkomsten.nl. In november 2016 werd besloten om de wet DBA uit te stellen tot nader order. Het kabinet streeft naar nieuwe wetgeving per 1 januari 2020. Tot die tijd worden alleen kwaadwillenden beboet.

Belasting Toegevoegde Waarde = btw

Als zzp'er zul je over je omzet/facturen al dan niet btw moeten rekenen en afdragen aan de Belastingdienst. Btw betekent: belasting over de toegevoegde waarde. Het geeft het systeem aan van berekening van de omzetbelasting. Je bent btw verschuldigd over je totale omzet, maar mag de btw die andere ondernemers aan jou in rekening brengen in aftrek brengen. In feite betaal je dus belasting over de waarde die je toevoegt: het verschil tussen de verkoopprijs (omzet) en de inkoopprijs (plus onkosten). Hoewel omzetbelasting en btw dus niet hetzelfde betekenen, wordt hierna toch de term btw gebruikt in plaats van omzetbelasting. Dat doen we omdat de term 'btw' meer is geaccepteerd.

Btw-nummer

Om btw te kunnen afdragen en/of te kunnen vorderen, dien je een btw-nummer aan te vragen. Bij het inschrijven van jouw onderneming bij de Kamer van Koophandel kun je automatisch het btw-nummer aanvragen.

Frequentie betalen omzetbelasting

Na de aanmelding als ondernemer ontvang je van de Belastingdienst een bericht waarin staat hoe vaak je aangifte voor de omzetbelasting moet doen. Dat kan eenmaal per maand zijn, eenmaal per kwartaal of eenmaal per jaar. De frequentie hangt af van de te verwachten afdracht van omzetbelasting per jaar. Wanneer deze minder is dan € 1.900,- per jaar, hoef je de aangifte maar eenmaal per jaar te doen. Bij een afdracht hoger dan € 1.900,- is dat eens per kwartaal. Bedraagt de verwachte afdracht meer dan € 4.100,- per kwartaal, dan zul je maandelijks aangifte moeten doen. De Belastingdienst stelt de aangiftefrequentie elk jaar opnieuw vast. De meeste zzp'ers zullen vier keer per jaar btw-aangifte doen.

Btw-tarieven

Je bent als zzp'er btw verschuldigd over de levering, de invoer en de verwerving van goederen en de verlening van diensten. Er zijn drie verschillende tarieven: 21%, 6% en 0%. Als zzp'er krijg je het meest te maken met het tarief van 21%.

Vrijgesteld van btw

Goederen en diensten die zijn vrijgesteld van btw zijn bijvoorbeeld sociaal-culturele, medische en financiële diensten. Meer informatie over vrijgestelde branches vind je hier. In deze gevallen bereken en betaal je geen btw.

0%-tarief

Het zogeheten 0%-tarief geldt bijvoorbeeld voor de uitvoer van goederen buiten de EU of voor zogenaamde intracommunautaire transacties (dat wil zeggen dat goederen van de ene lidstaat van de EU naar een andere worden verkocht).

6%- en 21%-tarief

Het 6%-tarief kom je als zzp'er niet vaak tegen. In bepaalde beroepsgroepen, zoals in de bouw, worden door de overheid wel eens subsidies gegeven op renovatiewerkzaamheden die onder het 6%-tarief kunnen worden belast. Het 21%-tarief geldt voor belaste handelingen die niet onder de andere tarieven vallen. Een overzicht van welke tarieven op welke goederen en diensten van toepassing zijn, vind je hier.

Btw terugkrijgen

Voor jouw onderneming zul je goederen moeten inkopen, kosten maken en investeren. De leveranciers van deze goederen en diensten brengen je vrijwel altijd btw in rekening. Deze btw kun je op je aangifte omzetbelasting verrekenen met de btw die je zelf aan je afnemers in rekening brengt.

Gemengd gebruik

In een aantal gevallen zul je bepaalde goederen en diensten niet alleen voor je eigen onderneming gebruiken, maar ook privé of je gebruikt goederen en diensten voor zowel belaste als ook voor vrijgestelde prestaties. In dat geval is er sprake van gemengd gebruik en gelden er speciale regels voor aftrek van voorbelasting.

Wat wel en wat niet?

In principe geldt de regel dat je alleen de btw kunt aftrekken voor goederen of diensten die je ook gebruikt voor je eigen leveringen en diensten die met btw zijn belast. Btw op eten en drinken (ter plaatse) in een hotel, café, restaurant en dergelijke mag je niet aftrekken als voorbelasting. De voorbelasting op kosten voor logies en dergelijke mag je wel aftrekken. Als je bijvoorbeeld zakelijk in een hotel logeert, dan kan je dus de btw over de kosten voor logies wel aftrekken, maar de kosten voor consumpties als ontbijt en diner niet. Alle regels voor het terugkrijgen van betaalde btw kun je vinden via deze link.

Zelf aangifte doen of laten doen?

Je kunt btw-aangifte in veel gevallen simpel zelf doen. Maak dan een beveiligde account aan op de website van de Belastingdienst. Als je jezelf registreert met je e-mailadres, krijg je vanzelf een reminder van de Belastingdienst zodra het weer tijd is om aangifte te doen. De btw-aangifte zelf doen is nog makkelijker met een online boekhoudpakket. Hierin verwerk al je financiele gegevens en mutaties zoals facturen, bonnetjes en betalingen. Wanneer je dit goed bijhoudt, rolt er een kant-en-klaar btw overzicht uit de software. Deze controleer je en dien je vervolgens in bij de Belastingdienst. 

Een aantal boekhoudprogramma’s die wij kunnen aanbevelen zijn:

 

Benieuwd welke boekhoudprogramma’s nog meer geschikt zijn voor zzp’ers en starters? We hebben een compleet overzicht gemaakt waar je eenvoudig een programma vindt die bij je past!

Vergelijk boekhoudprogramma's

De praktijk leert dat de meeste zzp'ers hun boekhouder de btw-aangifte laten doen gelijk met het invoeren van de kwartaalboekhouding. In onze kennisbank staat een artikel waarin alles over btw betalen en ontvangen wordt uitgelegd. Volg deze link

Inkomstenbelasting

Het betalen van inkomstenbelasting gebeurt als zzp'er achteraf indien je geen actie onderneemt. Veel zzp'ers snijden zichzelf in de eerste jaren in de vingers door niet voldoende te reserveren voor deze belastingen. Probeer van elke euro gemaakte omzet 50% te reserveren voor tegenvallers, te verwachten belastingen en toekomstvoorzieningen.

Simpelweg ziet een winst- en verliesrekening er (bijvoorbeeld) als volgt uit:

Omzet € 50.000,- (excl. btw)
Kosten -/- € 10.000,- (excl. btw)
Afschrijvingen -/- € 5.000,-
Winst € 35.000,-
Aftrekposten* € 10.000,-
Belastbare winst € 25.000,-

*(premie arbeidsongeschiktheidsverzekering, zelfstandigenaftrek, hypotheekrente etc.)

Over de belastbare winst betaal je inkomstenbelasting volgens het zogenaamde progressieve tarievenstelsel. Aangezien je winst vanaf de start nog niet precies bekend is, vindt de verrekening pas achteraf plaats.

Het is verstandig om via de boekhouder of accountant een verzoek te doen tot voor aangifte voor de inkomstenbelasting. Er wordt dan een inschatting gemaakt van je winst in het eerste jaar en daarop baseert de Belastingdienst een voorlopige aanslag. Zo betaal je vanaf dag 1 een deel van je inkomstenbelasting en kom je achteraf niet voor te grote verrassingen te staan. Lees meer over voorlopige aanslagen via deze link.

Startersregelingen

Om je inkomstenbelasting te drukken kun je gebruik maken van diverse aftrekposten. Je kunt pas gebruik maken van deze aftrekposten als je voldoet aan het urencriterium voor zelfstandigenaftrek. Maak je als zzp'er minimaal 1225 uur per jaar dan kom je in aanmerking voor deze regeling.

In de eerste 2 jaar van je carrière als zzp'er krijg je zogenaamde startersaftrek. Deze aftrekmogelijkheid komt bovenop de zelfstandigenaftrek. Je kunt een extra bedrag aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  •      Indien er recht is op de zelfstandigenaftrek;
  •      Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek is toegepast;
  •      Indien in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren er geen sprake was van een eigen bedrijf.

Ook over dit onderwerp meer informatie in onze kennisbank: Welke fiscale aftrekposten krijg ik als zzp'er?

Of check binnen 2 minuten al jouw aftrekposten en toelages met de ZZP Aftrekposten Scan: Start ZZP Aftrekposten Scan.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan de Belastingdienst. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger de bijdrage. Met deze bijdrage betaal je mee aan de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg.

Hoe betaal je de bijdrage Zvw?

Als je zzp'er wordt, betaal je de bijdrage Zvw aan de Belastingdienst. Je ontvangt daarvoor een aanslagbiljet waarop staat hoeveel je moet betalen nadat je aangifte hebt gedaan voor de inkomstenbelasting. Wanneer je een voorlopige winst hebt ingeschat en een voorlopige aanslag gaat betalen voor de inkomstenbelasting dan wordt er al direct ook premie Zvw verrekend.

Hoe wordt de bijdrage Zvw berekend?

De bijdrage Zvw is een percentage van je zogenoemde bijdrage-inkomen. De bijdrage Zvw kent een hoog en een laag percentage. Welk percentage je betaalt, hangt af van de hoogte en het soort inkomen dat je ontvangt. Lees meer op de toeslagen site van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag

Bijna iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een zorgverzekering afsluiten. Heb je een zorgverzekering? Dan betaal je daarvoor een basispremie aan de zorgverzekeraar en misschien ook een aanvullende premie. Afhankelijk van je inkomen kun je van de Belastingdienst een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van de basispremie: de zorgtoeslag.

 

Volgende stap: Boekhouden

Om te zorgen dat je op een goede manier je aangifte omzetbelasting (btw) kunt doen en je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (IB) is een goede boekhouding essentieel.

Bekijk de volgende stap in het stappenplan.

 

Vorige stap: Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft drie belangrijke taken: advies geven aan (startende) ondernemers, registratie in het Handelsregister en het stimuleren van de regionale economie. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is, voor alle ondernemingen, wettelijk verplicht sinds 1 juli 2008. Registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevordert de rechtszekerheid bij het zakendoen. Het is voor jou als zzp'er van belang te weten met wie je te maken heeft, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake van een faillissement is.

Bekijk de vorige stap in het stappenplan.

Blogs

ZZP Agenda

april
03
Online | 19.00 uur

Succesvol starten als zzp'er

mei
08
Online | 19.00 uur

Succesvol starten als zzp'er