gasten online
Registreer en profiteer!
 

Waar kan ik de corona regelingen voor zzp'ers aanvragen?

26 maart 2020

Het kabinet komt vanwege de coronacrisis met een heel pakket maatregelen om bedrijven te helpen en werkgelegenheid te behouden. Welke regelingen zijn er voor jou als zzp’er en waar kun je ze aanvragen? In dit kennisartikel zetten we het voor jou op een rij.

Zelfstandig ondernemers kunnen gebruik maken van de volgende regelingen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Tot 1 juni 2020 is daarom de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) regeling van kracht. Deze regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Binnen deze regeling zijn er 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Voorwaarden:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. (Inmiddels is er ook een petitie gestart, die erop is gericht om ook zzp’ers die later zijn gestart onder deze regeling te laten vallen.)
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Aanvragen:

Aanvragen van de Tozo doe je bij je gemeente. Sinds begin april is dit mogelijk. Op deze website vind je een overzicht met de gemeenten waar je de bijzondere bijstand al kunt aanvragen.

Lees ook dit artikel: Met deze maatregelen wil het kabinet zzp'ers uit de brand helpen. 

Noodloket (compensatieregeling getroffen bedrijven)

Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen, kunnen een beroep doen op het Noodloket voor de compensatieregeling getroffen bedrijven. (Officiële naam: 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19')

Het noodloket is bedoeld voor zelfstandigen die hun omzet door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geheel of grotendeels zien verdwijnen. Denk aan horecaondernemers die de deuren moeten sluiten, ondernemers in de culturele sector die evenementen moeten annuleren en ondernemers in de reisbranche die worden  getroffen door het reisverbod.

De compensatie dient als tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood. Het gaat om een eenmalige gift van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te compenseren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Voorwaarden:

 • Ondernemers zien omzet grotendeels teruglopen als gevolg van de coronacrisis.
 • Doorlopende vaste bedrijfslasten of gedane investeringen.
 • Het betreft ondernemingen met een fysieke inrichting buitenshuis.

Aanvragen:

Op dit moment (25 maart) is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken deze nog verder uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. 

Uitstel van betalingen van belastingen

Ondernemers en zzp’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren als gevolg van de coronacrisis, kunnen vereenvoudigd uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst.

Je kunt uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je een schriftelijk verzoek in voor uitstel van betaling. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. In  dit verzoek geef je aan:

 • dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
 • dat jouw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
 • dat jouw onderneming levensvatbaar is.

Lees ook: Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor zzp’ers

Voorwaarden:

 • Aanvragen kan nadat je de aanslag hebt ontvangen.
 • Verzoek online worden ingediend.

Aanvragen:

Dit kan met een alles-in-een-formulier van de Belastingdienst. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraag je hiermee in één keer tegelijk uitstel van betaling aan. Heb je niet voor alle 5 genoemde aanslagen uitstel nodig, dan kun je de overige aanslagen wel gewoon betalen. 

Verruiming BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld opengesteld. De regeling is al operationeel en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Naar verwachting komt er al direct 300 miljoen euro aan extra financiering beschikbaar voor mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. De meeste mkb'ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook ondernemers met vrije beroepen. Als starter kun je  gebruik maken van extra mogelijkheden binnen de BMKB.

Voorwaarden:

 • De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.
 • Bedrijfsactiviteiten vinden overwegend plaats in Nederland.

Aanvragen:

Je vraagt de BMKB niet zelf aan, dit gebeurt via je financier. Lees meer over het aanvraagproces BMKB.

De ZZP Corona Scan

Er zijn de afgelopen weken veel regelingen getroffen om zzp'ers tegemoet te komen die door de coronacrisis in de knel komen. Of je hiervoor in aanmerking komt, is sterk afhankelijk van jouw specifieke situatie. De voorwaarden veranderen bovendien voortdurend. Wil jij weten op welke voorzieningen jij recht hebt? Met de ZZP Corona Scan heb je in 5 minuten inzicht in jouw situatieStart de ZZP Corona Scan.

Terug naar overzicht


 
 

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Volg deze link om het door jouw opgevraagde item in te kunnen zien.

Om een bestand te kunnen downloaden of in te kunnen zien, moet je ingelogd zijn. Login of registreer jezelf gratis!
Log in om de download te openen.
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download te kunnen openen.
Wij en door ons geselecteerde partners gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement. akkoord