Samenwerken binnen de coöperatie

Een coöperatie is een rechtsvorm die uitermate geschikt is voor kleinschaliger samenwerkingsvormen, omdat het één van de meest flexibele bedrijfsvormen in Nederland is. Binnen een coöperatie kun je met een aantal zzp’ers of kleinere ondernemers gezamenlijk opdrachten uitvoeren. De leden van de coöperatie kunnen daarnaast gewoon hun eigen ondernemersactiviteiten blijven uitvoeren.

Blogs

ZZP Agenda