Blog: waarom de verplichte AOV voor zzp'ers een slecht idee is

De sociale partners hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp'ers. Helaas is hierbij niets gedaan met de inbreng van 22 zzp-organisaties die zich verenigen in de Werkvereniging. Het resultaat is er dan ook naar: een regeling die zzp'ers onevenredig hoog op kosten jaagt en in de praktijk volstrekt onuitvoerbaar lijkt.

Blogs

ZZP Agenda

oktober
04
oktober
07