• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Wat is het nu? VAR-verklaring, BGL of VBO?

Grote kans dat je als zzp’er te maken hebt met opdrachtgevers die om een VAR-verklaring vragen. De afgelopen tijd is er veel ophef geweest over de VAR-verklaring in relatie tot vermeende schijnzelfstandigheid. Bij schijnzelfstandigheid is er sprake van een ‘vermeende’ arbeidsrelatie en worden door de opdrachtgever geen loonheffingen afgedragen aan de Belastingdienst.

Voorbeeld: ‘een medewerker krijgt ontslag, begint voor zichzelf en verhuurt zich uitsluitend aan ex-werkgever waarbij sprake is van een gezagsverhouding’.

De overheid heeft het standpunt ingenomen dat de schatkist door de vermeende schijnzelfstandigheid vele euro’s aan inkomsten misloopt. Daarom kwam staatssecretaris Wiebes eind vorig jaar met een nieuwe variant, de ‘beschikking geen loonheffing’, afgekort BGL. Omdat zijn plan op flink verzet stuitte van o.a. zzp-organisaties, belangenverenigingen etc. verzocht de Tweede Kamer het plan voor invoering van de BGL door te schuiven en uiteindelijk zelfs helemaal af te blazen.

De overheid zou de overheid niet zijn wanneer ze niet collecteren waar ze denken inkomsten mis te lopen. Het aangepaste plan van Wiebes is begin deze maand goedgekeurd in de Tweede Kamer. Het nieuwe plan ‘Vooraf beoordeelde overeenkomst’, afgekort VBO, gaat daarom binnenkort naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met de plannen, dan hebben we vanaf 1 januari 2016 een nieuw systeem voor de ‘deregulering arbeidsrelaties’.

Wat houdt VBO of de ‘vooraf beoordeelde overeenkomst’ in?

De naam zegt het eigenlijk al, opdrachtgever en opdrachtnemer laten hun gesloten overeenkomst vooraf toetsen bij de Belastingdienst. Bij deze toetsing doet de Belastingdienst alleen een toetsing op de overeenkomst voor de gevolgen van de loonheffing. Bij goedkeuring ontvang je dus een soort van vrijwaring voor die specifieke overeenkomst.

De Belastingdienst is voornemens om per sector modelcontracten beschikbaar te stellen. Eenmaal goedgekeurde modelcontracten kunnen door opdrachtgever ingezet worden bij andere opdrachtnemers, wel met dien verstande dat de uitvoering van de werkzaamheden conform het contract worden uitgevoerd.

Toetsingscriteria?

Tja, die zijn op hoofdlijnen gelijk aan de criteria die van toepassing waren bij de VAR en het plan van de BGL. Het is min of meer oude wijn in nieuwe zakken. Hoeveel opdrachtgevers heb je? Wat is je ondernemersrisico? Ben je baas over je eigen agenda en werkzaamheden of is sprake van leidinggevend toezicht? Wie bepaalt je tarief? Kun je je eigen werktijden bepalen? Etc etc etc. Kortom weinig nieuws dus!

Heb je in 2014 een VAR-verklaring ontvangen dan is die in dezelfde vorm geldig voor 2015. Ben je in 2015 begonnen dan kun je voor 2015 nog een VAR-verklaring aanvragen. Mocht het plan van Wiebes worden goedgekeurd in de Eerste Kamer, dan gaat het plan van ‘vooraf beoordeelde overeenkomsten’ in vanaf 1 januari 2016.

De komende maanden houden we dit in de gaten en zullen we je van de voortgang op de hoogte houden.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Jasper Horstink

Jasper Horstink

Jasper Horstink is mede-oprichter van MoneyMonk, een online boekhoudpakket speciaal voor kenniswerkende zzp’ers!
Wil je makkelijk Online Boekhouden en zorgeloos je BTW-aangifte kunnen doen?
Start je gratis proefabonnement op www.moneymonk.nl