• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Deze zomer starten als zzp’er? Houd hier rekening mee.

De zomer is voor veel professionals het moment om de gedachten te verzetten en te filosoferen over de toekomst. Een droom waarmaken en gaan starten als zzp’er bijvoorbeeld. Maar is dit wel het juiste moment om zo’n stap te maken?

Er is momenteel in de politiek veel te doen over het ‘zzp-dossier’. Denk aan de Wet DBA en de verdere invulling en uitvoer van deze nieuwe wet. En de vraag of zzp’ers wel ondernemer zijn volgens de ondernemerscriteria van de Belastingdienst. Welke kant de politiek leiders op filosoferen tijdens – en straks na – het zomerreces is de vraag. Ondertussen heerst er onduidelijkheid en onzekerheid in de markt. Ook bij opdrachtgevers. Kunnen zij nog wel gebruik maken van zzp'ers zonder (veel) risico te lopen?

Als ondernemer in spe wil je het liefst maar één ding. Het avontuur aangaan, maar houd dan wel rekening met de volgende zaken.

Politiek en de Wet DBA

Sinds mei 2016 is de Wet DBA van kracht. In deze wetgeving zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer (zzp’er) verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een dienstverband. Dit kun je voorkomen door te werken met een modelovereenkomst. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer de elementen gezag, persoonlijke arbeid en loon voorkomen in de opdracht (BW 7: 610). Vrij snel na invoering van de Wet DBA waren de eerste problemen direct zichtbaar. Er werden weinig modelovereenkomsten goedgekeurd en er volgde een negatief effect op de inhuur van zzp’ers. Na de beslissing om handhaving uit te stellen is die onrust iets afgenomen. Feit blijft dat de Wet DBA er is en dat deze na 1 juli 2018 gehandhaafd zal worden.

Gemorrel aan fiscale voordelen zzp’ers

Ook de fiscale voordelen komen bij de meeste partijen aan bod tijdens de besprekingen. Met name het voordeel voor zzp’ers met een eenmanszaak. Zo is uit onderzoek gebleken dat een zzp’er met een eenmanszaak een hoger netto inkomen heeft in vergelijking tot een werknemer met een vergelijkbaar bruto inkomen. Dit is voor veel politieke partijen een reden om eens kritisch te kijken naar de fiscale aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Of dit betekent dat de fiscale aftrekposten (deels) worden afgeschaft, durf ik niet te voorspellen. Als potentiële ondernemer is het wel goed om eventuele toekomstige scenario’s in je achterhoofd te houden.

Het risico bij inhuur van zzp’ers

Wanneer je wilt gaan starten als zzp’er, houd er dan ook rekening mee dat veel opdrachtgevers meer eisen stellen aan de inhuur van zzp’ers. Zij lopen nu immers meer risico’s dan voor de Wet DBA. Naast de fiscale risico’s zijn er ook de arbeidsrechtelijke risico’s. Dit betekent dat de opdrachtgever het risico loopt dat een zzp’er geen opdrachtnemer is maar door de Belastingdienst kan worden aangemerkt als werknemer. Het tegenovergestelde dus van wat je als opdrachtgever wilt. Je zoekt flexibiliteit maar krijgt vast. Daarom zijn er momenteel veel opdrachtgevers, intermediairs en tussenbureaus die op zoek zijn naar ondernemingsvormen die deze risico’s voor de inhurende partij minimaliseren of zelfs compleet wegnemen.

De DUBV

De Declarabele Uren BV® (DUBV) van Uniforce is een ondernemingsvorm die deze risico’s compleet wegneemt. Je bent vanuit de DUBV naast ondernemer ook werknemer van je eigen onderneming. De opdrachtgever loopt geen risico op een arbeidsovereenkomst, omdat de zelfstandig professional deze al heeft met de DUBV. Ook de fiscale risico’s zijn nul. De DUBV wordt per kwartaal gecontroleerd of de belastingen en premies zijn af gedragen en daarnaast verzekert elke DUBV haar opdrachtgever tegen de ketenaansprakelijkheid.

Ondernemen vanuit de DUBV neemt alle bovenstaande risico’s weg voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Wil jij deze zomer zorgeloos starten als ondernemer? Verdiep je dan zeker ook in deze ondernemersvorm. Het enige waar jij je als zzp’er en ondernemer dan nog druk om hoeft te maken is het vinden van een leuke en uitdagende opdracht.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Marco Bruijsten

Marco Bruijsten

Marco Bruijsten is consultant bij Uniforce. Hij heeft jarenlange werkervaring opgedaan in de bemiddeling van (financieel) zelfstandig professionals. Daardoor heeft hij een goed beeld gekregen van zaken die zowel voor de zelfstandig ondernemer als opdrachtgever belangrijk zijn. Binnen Uniforce adviseert hij zelfstandigen over de verschillende flexibele werkvormen, waaronder ook het Uniforce-concept. www.uniforce.nl.