• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Update datum:

Als zzp’er fulltime via de coöperatie werken, kan dat?

Veel coöperaties beginnen als een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemers, waarbij de leden een deel van hun tijd werken via de coöperatie. Maar als de samenwerking succesvoller wordt, kan het zijn dat (bijna) al je opdrachten via de coöperatie lopen. Wat zijn dan je opties?

Als ondernemer fulltime werken voor coöperatie? Kan niet

Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, heb je diverse fiscale voordelen, zoals de mkb winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek. Alles bij elkaar telt dat op tot enkele duizenden euro’s netto voordeel per jaar. Maar hier zitten wel voorwaarden aan: je moet als zzp’er minimaal 1225 uur per jaar in je onderneming stoppen èn je moet die onderneming ‘voor eigen rekening en risico’ runnen. Dit laatste kan problematisch zijn. Als al je opdrachten via de coöperatie lopen, dek je immers een deel van het risico af, bijvoorbeeld voor claims die je achteraf van klanten krijgt.

Lees ook: Geen belasting tot een tot een winst van 30439 in 2021 als zzp'er

Hier kun je uitgebreid over discussiëren, en dat hebben wij in 2017 en 2018 dan ook met de Belastingdienst gedaan. Dit heeft geleid tot een DBA modelovereenkomst voor coöperaties, die wij nu voor al onze ondernemerscoöperaties als ledenovereenkomst gebruiken. De essentie van deze overeenkomst is dat het werk dat je via de coöperatie verricht, meetelt voor je winst uit onderneming. Mits je op grond van het werk dat je buiten de coöperatie om verricht, ook als ondernemer aangemerkt kunt worden.

Hier zit gelijk ook de belangrijkste beperking van deze regeling: buiten de coöperatie om zul je substantieel werk moeten doen, voor verschillende opdrachtgevers en tegen marktconforme condities. Het volstaat niet om paar facturen te sturen aan medeleden of een tweede of derde coöperatie.

In dienst treden van je eigen BV? Verkleint risico's

Een andere mogelijkheid om de samenwerking vorm te geven, is dat je in dienst treedt bij je eigen (holding) BV. Je bent dan geen ondernemer meer voor de inkomstenbelasting en loopt geen risico met betrekking tot enige ondernemersaftrek: hier maak je namelijk geen gebruik van. Je keert jezelf een DGA-salaris (directeur grootaandeelhouder) uit van € 45.000 of meer. Hoeveel precies, zul je op basis van je persoonlijke situatie met je accountant of fiscalist moeten afstemmen.

In dienst treden van je coöperatie biedt geen grote fiscale voordelen, maar zorgt wel voor meer zekerheid over je eigen situatie.

Alfred Griffioen

Wat blijft, is een (klein) risico met betrekking tot je zelfstandigheid. Als je (vrijwel) fulltime via de coöperatie werkt, ook al werk je heel zelfstandig, kan de Belastingdienst stellen dat je een (fictief) dienstverband bij de coöperatie hebt. Voor zover wij weten is hier m.b.t. coöperaties nog geen jurisprudentie over.

Voor de meeste coöperaties die wij oprichten geldt dat de leden een grote mate van vrijheid hebben in de uitvoering van het werk en ook opdrachten kunnen weigeren. Maar... we weten dus niet zeker of de Belastingdienst hier ooit een punt van zal maken. Coöperaties met weinig leden kunnen er veiligheidshalve voor kiezen om alle leden bestuurder te maken. De regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder stelt dat geen werknemerspremies hoeven te worden afgedragen voor bestuurders die allen een gelijk aandeel hebben. Dit neemt het risico van de premiebetaling weg.

In dienst treden bij je eigen coöperatie? De veilige keuze

In dienst treden van je eigen coöperatie geeft je geen grote fiscale voordelen, maar het zorgt wel voor meer zekerheid over je eigen situatie. Ook al ontvang je een vast basissalaris, je kunt jezelf wel degelijk ondernemer voelen, omdat je ook deelt in de winst van de coöperatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om in dienst te van een coöperatie: in de statuten kunnen jullie vastleggen dat ieder lid met een (vast) dienstverband ook lid kan worden van de coöperatie (een werknemerscoöperatie), of dat alleen werknemers die zich inkopen lid kunnen worden (een investeringscoöperatie).

De winst die de coöperatie uitkeert aan de aangesloten leden geldt als extra inkomsten uit dienstverband. Leden met een aanmerkelijk belang behoren een marktconform loon te ontvangen. Standaard is dat een bedrag van € 45.000 per jaar, maar als de CAO-lonen in jouw branche duidelijk lager liggen, kun je bij de Belastingdienst een verzoek indienen een lagere beloning te mogen aanhouden.

Meer informatie?

In veel gevallen moet je echt kijken naar de specifieke situatie van de coöperatie en de leden om tot de beste oplossing te komen. Neem gerust contact op met één van onze specialisten.

Terug naar overzicht
Alfred Griffioen

Alfred Griffioen

Alfred Griffioen is de initiatiefnemer van de Coöperatie expert, een onderneming die hij begon vanuit de gedachte dat samenwerken eenvoudig moet kunnen zijn. Hij ontwikkelt nieuwe concepten, maar altijd met het oog op praktische toepassingen. Alfred schreef diverse boeken die daar aan moeten bijdragen, onder andere Het Senseo-effect en Creating Profit Through Alliances.